Chính phủ Mỹ giáng đón mạnh khiến ZTE thua lỗ 1,1 tỏi USD
[x]

Giỏ hàng Tài khoản Yêu thích Đã xem Mobile